تبلیغات
وبلاگ دوم دبیرستان ( رشته ریاضی ) - دینی : درس دوم
چنین گفت پیامبر راستگو /که ز گهواره تا گور دانش بجوی

دینی : درس دوم

نویسنده :یاسر کریمی
تاریخ:پنجشنبه 30 مهر 1388-05:27 ب.ظ

درس دوم : با کاروان هستی

هدف کلی : تشخیص جهان به عنوان یک نظام یکپارچه که دارای هدف است .
اصطلاحات علمی درس :
نظام و مجموعه ی نظام مند
پیوستگی نظام ها
نظام واحد جهانی ( نظام خلقت )
غایتمندی نظام جهانی ( نظام خلقت )


  مرور بر مفاهیم :

1. مجموعه ی جهان خلقت نظامی واحد و به هم پیوسسته است .
2. یک پیوستگی طولی و یک پیوستگی عرض میان نظام ها برقرار است .
3. نظام های هم طول --> نظام های تو در تو .
4. نظام های هم عرض --> نظام هایی که در کنار یکدیگرند .
5. نظام های بزرگ از به هم پیوستن نظام های کوچک شکل می گیرند .
6. فعالیت نظام های کوچک هم در خدکت خود این نظام و هم در خدمت نهایی ترین هدف نظام است .
7. هر قدر علم و دانش بشر توسعه یابد درک روابط و پیوستگی میان نظام ها آسانتر می شود .
8. از پیوستگی و ارتباط میان نظام ها ، نظام واحد جهانی حاصل می شود .
9. نظام واحد جهانی یک هدف بزرگ را دنبال می کند و آن سیر فی الله یعنی حرکت تکاملی خلقت است .
   آیات شریفه یونس 5 ، نور 31 و 32 ، آل عمران 83

1. یک پیوستگی طولی و یک پیوستگی عرضی میان نظام ها بر قرار است .

2. با ذکر این مثال ، پیوستگی طولی میان نظام ها را بیان می کنیم :
نظام ( سلول --> بطن --> قلب -->دستگاه گردش خون --> انسان ) را در نظر می گیریم . از این نظام مشخص می شود که سلول برای بطن ، بطن برای قلب ، قلب برای دستگاه گردش خون و دستگاه گردش خون برای بدن انسان کار می کند تا حیات و رشد بدن تامین می گردد . در این جا با یک پیوستگی طولی مواجهیم به گونه ای که هدف جز کوچک در طول هدف جز بزرگ قرار دارد و آن نیز در خدمت جز بزرگ تر ، تا به برترین هدف ، یعنی حیات بدن می رسیم .
 

 

3. منظور از «رابطه ی عرضی »میان نظام هااین است که غیر از رابطه ی طولی , مجموعه ای از اعضا هستند که به هم مرتبط و پیوسته اند .این اعظا در عرض یک دیگر و انجام دادن فعالیتی مشترک ,یک مجموعه را می سازند.
مثال:بدن از دستگاه ها واندام های مختلفی تشکیل شده که با همکاری می کنند. در داخل هر دستگاه یا اندام نیز قسمت های دیگری هست که آن ها نیز با همکاری دارند. این همکاری یک پیوستگی را بوجود می آورد که به آن پیوستگی عرضی می گوییم.
   ارتباط طولی دستگاه ها

   ارتباط عرضی دستگا ه ها

 

4. نظام های بزرگ از به هم پیوستن نظام های کوچک شکل می گیرند ؛ بدین صور ت که بطن ها ، دهلیزها و دریچه ها قلب را می سازند ، قلب و سرخرگ و مویرگ دستگاه گردش خون ، و مجموعه ای از دستگاه ها نیز بدن را شکل می دهند .

5. ویژگی های یک نظام یک پارچه :
1. فعالیت نظام های کوچک هم در خدمت خود این نظام هاست و هم در خدمت نهایی ترین هدف نظام است .
2. هر دستگاهی نظم ، قانون مندی و هدف خاص خود را دارد . اما این امر نه تنها مانع هماهنگی و همکاری سراسری آن ها برای رسیدن به هدف نهایی نیست ، بلکه در خدمت آن است .
3. نظام های بزرگ از به هم پیوستن نظام های کوچک شکل می گیرند .
4. هر چه دایره ی نظام ، بزرگ تر می شود ، نظم و قانون مندی گستر ده تری به وجود می آید که نظام های کوچک تر را در درون خود جای می دهد .
5. نظام های پیوسته و تو در تو ، فعالیت هماهنگ و سازمان یافته ای انجام می دهند که در پایان منجر به رسیدن به هدف نهایی می شود .
   نظام واحد جهانی

مثال زیر بیان گر « پیوستگی نظام جهانی » یا به عبارت دیگر « نظام به هم پیوسته ی جهانی » است:
پیوستگی و ارتباط میان پدیده ها و نظام ها از زمین فراتر می رود و به رابطه ی بین سیارات و ستارگان کشیده می شود . اکنون که انسان با تخریب لایه ی جو پیرامون زمین ، سبب شده تا نور خورشید بیش از حد معمول بر زمین بتابد ، این پیوستگی را بهتر درک می کند . نور خورشید از عوامل مهم حیات در کره ی زمین است . این نور ، پرتو انفجار های بزرگی است که در خورشید رخ می دهند و آن را به صورت یک کره ی همیشه گدازان در می آورد .
میزان ورود نور خورشید به زمین توسط هوای پیرامون ما ، کنترل می شود . ترکیب خاص گازهای تشکیل دهنده ی هوا به این کنترل کمک می کند . این نور کنترل شد ه ، ترکیب گاز های تشکیل دهنده ی هوا به این کنترل کمک میکند . این نور کنترل شده , علاوه بر روشن کردن زمین ومعتدل کردن دما , تاثیرات شیمیا یی و زیستی فراوانی دارد. ماه نیز بر جانداران دریایی و ساختار سواحل در یا اثر می گذارد. اما امروزه می دانیم که امواج مغناطیسی فراونی از کرات دور دست به سوی زمین می آیند وبر زمین اثر می گذارند . همچنین , جایگاه زمین در منظومه ی شمسی , نتیجه ی تعادل نیروی جاذبه ی همه ی سیارات این منظومه و خورشید است . با گسترش علم در دنیای امروز , می توانیم نمونه های دیگری را از این ارتباط وهم بستگی را بیابیم.

6. درک روابط و پیوستگی میان نظام ها از این طریق آسان تر می شود که هر قدر علم و دانش بشر توسعه یابد ,درک روابط و پیوستگی میان نظامها آسان تر می شود.

7. نظام واحد جهانی از پیوستگی و ارتباط میان نظامها یک نظام واحد جهانی حاصل می شود.

8. عمرموجودات و نظامهای این دنیای به هم پیوسته نامحدود و دایمی نیست . هر یک از این نظامها انرژی و استعدادی محدود دارند و روزی به پایان می رسد.

9. نامحدود بودن عمر نظامهای دنیوی به معنای نیستی و نابودی نیست ،بلکه برای پیوستن به نظامی دیگر و تجدید سازمان و استمرار در متن نظامهای دیگر صورت می گیرد .اجزای متلاشی شده در یک چرخه ی طبیعی دوباره بازسازی می شوند و به نظامی بالاتر و برتر با انرژی بیشتر به هم می پیوندند .13- آیه ی ...ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطوریعنی نمی بینی در آفرینش خدای رحمن هیچ بی نظمی و گسستی .پس بار دیگر دیده بگردان آیا هیچ شکافی می بینی .
در این آیه خداوند ما را به نظر در آفرینش دعوت می کند چرا که هیچ چیز در متن عالم طبیعت از بین نمی رود بلکه در نظامی تازه تر خود را می نمایاند .

10. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان درباره ی همین آیه می فرماید :منظور از عدم تفاوت این است که تدبیر الهی چون حلقه های زنجیر ،در سراسر جهان به هم پیوسته و متصل است .موجودات به گونه ای با یکدیگر مربوطند که آثار فعالیت یکی ،نصیب دیگری می شود ،همانطور که خود آن برای ثمر دادن به موجودات دیگر وابسطه و نیازمند است ...پس منظور از نبودن تفاوت در خلقت آن است که خداوند اجزاو اعضای جهان خلقت را طوری آفریده که بتوانند به هدفی که برای آن خلق شده اند برسند و دیگران مانع او نشوند ...
   اندیشه و تحقیق ،ص 29 کتاب درسی
1- پیامهای اصلی درس را در چند بند تنظیم کنید و به ترتیب بنویسید .

الف) بدن انسان تمثیلی است برای نظام واحد جهانی ،نظامی که اجزای آن فعالیتهای معینی را در جهت رشد و بالندگی بر عهده گرفته اند .
ب) سلولها کوچکترین عضو در ساختمان حیوانها (و گیاهان )هستند . هر سلولی دارای نظامی واحد و پیوسته است.
پ) سلولها خود عضوی از یک نظام بزرگتر هستند که به خاطر نقشی که در آن نظام بزرگ (معده ،روده یا قلب ) دارند ،معنا می یابند .
ت) معده ،روده و قلب و ... که نظام بزرگتری را شکل می دهند عضوی از یک نظام بزرگتر یعنی بدن انسانند که به خاطر نقش و جایگاهی که در بدن دارند معنا می یابند .
س) مجموعه نظام های کوچک و بزرگ داخل بدن انسان با هم پیوسته اند و برای تامین یک هدف نهایی می کوشند .
ج) جهان نیز مانند بدن انسان شامل مجموعه ی نظامهای کوچک و بزرگ است که با هم مرتبط و پیوسته اند .
د) اگر نظامی به ظاهر از بین برود ،اجزایش نابود نمی شود بلکه در نظامی جدید ظهوری دوباره پیدا می کند
هـ) فعالیت مجموعه ی نظامهای به هم پیوسته –نظام واحد جهانی – یک هدف بزرگ دارند که همان حرکت تکاملی خلقت و سیر فی الله است .
   2- برخی از آیات قرآن کریم با عبارت ((و من آیاته....)) آغاز می شود .به آیات 22 تا 25 سوره ی روم و 29 سوره ی شوری مراجعه کنید و با بهره مندی از آنها حکیمانه بودن خلقت را توضیح دهید.

آیات 22 تا 25 سوره ی روم :
22 : و یکی از آیات قدرت الهی خلقت آسمانها و زمین است و اختلاف زبانها و رنگهای شما آدمیان که در این امور نیز ادله صنع حق برای دانشمندان عالم آشکار است .
23: و یکی از آیات حق همین که شما در شب و روز به خواب رفته و از فضل خدا طلب روزی می کنید در این امر هم ادله ی قدرتش برای قومی که سخن حق بشنوند پدیدار است .
24: و یکی از آیات الهی همان قوه ی رعد و برق است که هم شما را از ساعقه ی عذاب می ترساند و هم به رحمت باران آسمان که زمین را پس از مرگ زنده می کند امیدوار می گرداند .در این امر نیز ادله ی قدرت ایزد برای اهل خرد آشکار است .
25:و یکی از آیات قدرت خدا آن که آسمان و زمین را به فرمان خود برپا داشته است پس در محشر شما را از خاک بر خواند و زنده گرداند همگی سر از قبر ها بیرون می آورید .
به عنوان مثال در آیه ی 23 آمد و شد شب و روز از آیات خدا شمرده شده است و حرکت وضعی زمین ،کوتاه و طولانی شدن روزها و شبها ،ثمرات یکنواخت نتابیدن خورشید ،فواید حرکت وضعی و ......همه از ثمرات آن و قابل بررسی و تبیین است که همگی حکیمانه بودن خلقت را نشان می دهد.
آیه ی 29 سوره ی شوری:
و از آیت های اوست آفریدن آسمانها و زمین و آنچه پراکنده کرد در آن دو از جنبنده و او بر جمع کردنشان چون خواهد توانست .
این آیه درباره ی خلق آسمان و زمین و جنبندگان روی آن است و موضوعاتی نظیر نظم و هماهنگی در منظومه ی شمسی ،کهکشانها ،روابط میان ستارگان ،زندگی برخی از جنبندگان روی زمین و تعامل آنها با محیط زندگی در این باره قابل بررسی است .
   3- اگر کسی یقین داشته باشد که جهان از خداست و رو به سوی او دارد ،این یقین چه تاثیری در زندگی او خواهد داشت ؟

در چنین حالتی ایمان شخص به خدا تقویت می شود و زندگی برای او معنا و مفهوم تازه ای پیدا می کند .چنین کسی می کوشد که خود را با حرکت جهانی نظام خلقت به سوی کمال بعتر هماهنگ سازد و زندگی خود را جهت دهد و تصمیماتی برای این هماهنگی بگیرد .    خود آزمایی :
1. نظام واحد جهانی چگونه پدید می آید ؟

ج) از پیوستگی و ارتباط میان نظام ها یک نظام واحد جهانی حاصل می شود .    2. ارتباط و پیوستگی نظام ها به چه صورت است ؟

ج ) یک پیوستگی طولی و یک پیوستگی عرضی میان نظام ها بر قرار است .    3. منظور از « رابطه ی عرضی » میان نظام ها چیست ؟

ج ) منظور از «رابطه ی عرضی »میان نظام هااین است که غیر از رابطه ی طولی , مجموعه ای از اعضا هستند که به هم مرتبط و پیوسته اند .این اعظا در عرض یک دیگر و انجام دادن فعالیتی مشترک ,یک مجموعه را می سازند.    4. با ذکر یک مثال ، پیوستگی طولی میان نظام ها را بیان کنید .

ج ) نظام ( سلول --> بطن --> قلب -->دستگاه گردش خون --> انسان ) را در نظر می گیریم . از این نظام مشخص می شود که سلول برای بطن ، بطن برای قلب ، قلب برای دستگاه گردش خون و دستگاه گردش خون برای بدن انسان کار می کند تا حیات و رشد بدن تامین می گردد . در این جا با یک پیوستگی طولی مواجهیم به گونه ای که هدف جز کوچک در طول هدف جز بزرگ قرار دارد و آن نیز در خدمت جز بزرگ تر ، تا به برترین هدف ، یعنی حیات بدن می رسیم .    5. فعالیت نظام های کوچک هم در خدمت خود این نظام و هم در خدمت ...................... است .

ج ) نهایی ترین هدف نظام  نوع مطلب : دین و زندگی 2 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
medaalfonsi.wordpress.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:51 ق.ظ
Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice methods and we are looking to exchange techniques with
others, be sure to shoot me an email if interested.
Florida
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:09 ب.ظ
When someone writes an piece of writing he/she keeps the image of a user in his/her brain that how
a user can be aware of it. Thus that's why this piece of writing is great.
Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر